PROJEKTOVANJE


d.o.o. ACOS je licencirana firma za izradu projektne dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje.
Za sve faze projekta imamo odgovarajuće licencirane inženjere.
Pored licenci inženjera firma ima svoje licence za:
  • projektovanje objekata visokogradnje
  • Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova
Projektnu dokumentaciju izrađujemo za sve tipove gradnje – objekti od tvrdog materijala, montažni objekti, objekti od drveta i dr.

Neki od projekata

USLUGE

Projektovanje

Urbanizam

Enterijeri

Kuće od drveta


AKTUELNOSTI

30-11--1
BIZNIS CENTAR U ROŽAJU PRI KRAJU
Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.